پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

ALLEN BRADLEY

262500 ریال

موجود : بلهDVD

ALLEN BRADLEY DVD

BOSCH REXROTH V7.04 CD1

42000 ریال

موجود : بلهCD

BOSCH REXROTH V7.04 CD1

BOSCH REXROTH V7.04 CD2

42000 ریال

موجود : بلهCD

BOSCH REXROTH V7.04 CD2

BOSCH REXROTH V7.04 CD3

42000 ریال

موجود : بلهCD

BOSCH REXROTH V7.04 CD3

CEMAT V6.0

105000 ریال

موجود : بلهCD

CEMAT V6.0

CIMPLICITY HMI V6.1

105000 ریال

موجود : بلهCD

CIMPLICITY HMI V6.1

CIMPLICITY MACHINE V4.0

73500 ریال

موجود : بلهCD

CIMPLICITY MACHINE V4.0

CIMPLICITY MACHINE V5.0

105000 ریال

موجود : بلهCD

CIMPLICITY MACHINE V5.0

CITECT 5.4 DEMO

21000 ریال

موجود : بلهCD

CITECT 5.4 DEMO

CITECT 5.42 DEMO

21000 ریال

موجود : بلهCD

CITECT 5.42 DEMO

CITECT 5.5 DEMO

21000 ریال

موجود : بلهCD

CITECT 5.5 DEMO

CITECT 6.0

157500 ریال

موجود : بلهCD

CITECT 6.0

CITECT 6.0 DEMO

21000 ریال

موجود : بلهCD

CITECT 6.0 DEMO

CITECT 7.0

262500 ریال

موجود : بلهCD

CITECT 7.0

CODE CHARGE STUDIO

52500 ریال

موجود : بلهCD

CODE CHARGE STUDIO

CODESYS 2.3.6.2

52500 ریال

موجود : بلهCD

CODESYS 2.3.6.2

DPL

52500 ریال

موجود : بلهCD

DPL

DRIVE ES V5.3

94500 ریال

موجود : بلهCD

DRIVE ES V5.3

DRIVE ES V5.4

105000 ریال

موجود : بلهDVD

DRIVE ES V5.4

Endress+Hauser COMMUNWIN II

21000 ریال

موجود : بلهCD

Endress+Hauser COMMUNWIN II

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)