پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

ACTIX ANALYZER 5.5 X64

52500 ریال

موجود : بلهCD

ACTIX ANALYZER 5.5.349.850 X64

ANDROID APPS FOR ELECTRONIC

36750 ریال

موجود : بلهCD

ANDROID APPS FOR ELECTRONIC

ANSYS 15.0 PDF

42000 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 15.0 PDF Documentation

ANSYS 15.0 X64 DVD1

105000 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 15.0 X64 DVD1

ANSYS 15.0 X64 DVD2

105000 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 15.0 X64 DVD2

ANSYS 15.0 X86

210000 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 15.0 X86

ANSYS 16.2 X64 DVD1

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 16.2 X64 DVD1

ANSYS 16.2 X64 DVD2

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 16.2 X64 DVD2

ANSYS 16.2 X64 DVD3

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 16.2 X64 DVD3

ANSYS 17.0 DVD1

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 17.0 DVD1

ANSYS 17.0 DVD2

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 17.0 DVD2

ANSYS 17.0 DVD3

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 17.0 DVD3

ANSYS 17.0 LINUX64 DVD1

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 17.0 LINUX64 DVD1

ANSYS 17.0 LINUX64 DVD2

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 17.0 LINUX64 DVD2

ANSYS 17.0 LINUX64 DVD3

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS 17.0 LINUX64 DVD3

ANSYS ELECTROMAGNETICS SUITE 17.2 X64

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS ELECTROMAGNETICS SUITE 17.2 X64

ANSYS EMSUITE V17.0 WIN64

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS Electromagnetics Suite V17.0 WIN64

ANSYS MAXWELL 16.0 X86

73500 ریال

موجود : بلهCD

ANSYS MAXWELL 16.0 X86

ANSYS MAXWELL 16.02 X64

73500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS MAXWELL 16.02 X64

ANSYS SIMPLORER 11

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ANSYS SIMPLORER 11

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)