پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .
سفارش خارجCOPY

4 Axis USBCNC 2.1 Substitute MACH3 BOARD.

1848000 ریال

موجود : خیرBOARD

http://www.goodluckbuy.com/new-4-axis-usb-cnc

سفارش خارج

AC164128

8965687 ریال

موجود : خیرBOARD

DAUGHTER MOTOR BOARD FOR PIC

سفارش خارج

AC164137-2

2310000 ریال

موجود : خیرBOARD

DAUGHTER BOARD FOR MRF49XA PIC

سفارش خارج

DM163029

7919999 ریال

موجود : خیرBOARD

BOARD PICDEM MECHATRONICS

سفارش خارج

DM183032

5609999 ریال

موجود : خیرBOARD

BOARD EXPLORER PICDEM PIC18

سفارش خارج

DM240021

3959999 ریال

موجود : خیرBOARD

PIC24H STARTER KIT

سفارش خارج

EV-MICROCHIP

3430350 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD FOR PIC

سفارش خارج

MA320002

1674750 ریال

موجود : خیرBOARD

Development Board For PIC

سفارش خارج

MA330013

2382187 ریال

موجود : خیرBOARD

Development Board For DSPIC

سفارش خارج

MHZ-HT1

1320000 ریال

موجود : خیرTOOLS

EVALUATION BOARD FOR DSPIC

سفارش خارج

MHZ-HU1

1443750 ریال

موجود : خیرTOOLS

EVALUATION BOARD FOR PIC

سفارش خارج

PIC MK1

962692 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD FOR PIC

سفارش خارج

PIC MK1 PLUS

1683990 ریال

موجود : خیرBOARD

PROFISIONAL BOARD FOR PICMICRO

سفارش خارج

SR 500 FULL

2261490 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD MCS51,AVR,PIC

سفارش خارج

TDKCHA001

4125000 ریال

موجود : خیرBOARD

Development Kit&Quick Starter

سفارش خارج

TMCE001

5940000 ریال

موجود : خیرBOARD

MCE STARTER KIT GPS

سفارش خارج

TMIK001

8580000 ریال

موجود : خیرBOARD

32-BIT MULTIMEDIA BOARD

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)