پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

APSE238

231000 ریال

موجود : بلهPROGRAMMER

SERIAL ARM PROGRAMMER FOR ARM

COPY

JLINK ARM V9.0.

997500 ریال

موجود : بلهTOOLS

USB PROGRAMMER & DEBU. FOR ARM

COPY

ST-LINK V2.

120750 ریال

موجود : خیرTOOLS

USB PROGRAMMER & DEBU FOR ARM;different color

COPY

ST-LINK/V2.

315000 ریال

موجود : خیرTOOLS

USB PROGRAMMER & DEBU. FOR ARM

COPY

ULINK2.

682500 ریال

موجود : بلهTOOLS

USB PROGRAMMER & DEBU. FOR ARM

سفارش خارج

8.08.90 J-Link EDU

4989600 ریال

موجود : خیرPROGRAMMER

JTAG EMULATOR FOR ARM CORES

سفارش خارج

ARM USBPROG

823472 ریال

موجود : خیرTOOLS

ARM USB PROGRAMMER

سفارش خارج

AT91SAM-ICE

9615375 ریال

موجود : خیرPROGRAMMER

Emulators / Simulators JTAG emulator AT91 ARM

سفارش خارج

ATATMEL-ICE

7368900 ریال

موجود : خیرPROGRAMMER

http://www.atmel.com/tools/ATATMEL-ICE.aspx

سفارش خارج

H-JTAG USB EMULATOR

18295200 ریال

موجود : خیرPROGRAMMER

http://www.hjtag.com/en/show.asp?typeid=8&id=

سفارش خارج

IJET IAR SYSTEMS

12645084 ریال

موجود : خیرTOOLS

IJET IS JTAG Debuggers In-Circuit Debugger

سفارش خارج

JLINK ARM

577500 ریال

موجود : خیرTOOLS

USB PROGRAMMER & DEBU. FOR ARM

سفارش خارج

JLINK ARM V7.0

1155000 ریال

موجود : خیرTOOLS

USB PROGRAMMER & DEBU. FOR ARM

سفارش خارج

JLINK ARM V8.0

594825 ریال

موجود : خیرTOOLS

USB PROGRAMMER & DEBU. FOR ARM

سفارش خارج

JTAG ARM-1

211769 ریال

موجود : خیرTOOLS

H-JTAG FOR ARM MICRO (PAR)

سفارش خارج

JTAG ARM-2

192307 ریال

موجود : خیرTOOLS

ARM PROGRAMMER FOR PARALLEL

سفارش خارج

JTAG ARM-3

693000 ریال

موجود : خیرTOOLS

ARM PROGRAMMER +AVR PROGRAMMER

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)