پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .
COPY

PG164130.

929250 ریال

موجود : بلهTOOLS

PICkit 3 Programmer/Debugger

سفارش خارج

DB-DP11116

2541000 ریال

موجود : خیرTOOLS

PICkit 3 Development Programmer/Debugger

سفارش خارج

DV164033

24255000 ریال

موجود : خیرTOOLS

ICD2 PROGRAMMER & DEBUGGER PIC

سفارش خارج

DV164035

12560625 ریال

موجود : خیرTOOLS

ICD3 PROGRAMMER & DEBUGGER PIC

سفارش خارج

DV164121

3620925 ریال

موجود : خیرTOOLS

PROGRAMMER & DEBUGGER PICKIT

سفارش خارج

DV164131

6726142 ریال

موجود : خیرTOOLS

PROGRAMMER & DEBUGGER PICKIT

سفارش خارج

MHZ-HD4C

3176250 ریال

موجود : خیرTOOLS

DSPIC & PIC PROGAMMER USB ICD2

سفارش خارج

MHZ-HE2

1039500 ریال

موجود : خیرTOOLS

PROGRAMMER CCS USB Development

سفارش خارج

MHZ-HP3A

423538 ریال

موجود : خیرTOOLS

PROGRAMMER FOR PICKIT2

سفارش خارج

MIKROE-764

7403550 ریال

موجود : خیرPROGRAMMER

http://www.mikroe.com/mikroprog/pic-dspic-pic

سفارش خارج

PG164130

4504500 ریال

موجود : خیرTOOLS

PICkit 3 Programmer/Debugger

سفارش خارج

PG164130 China

981750 ریال

موجود : خیرTOOLS

PICkit 3 Programmer/Debugger

سفارش خارجCOPY

PG164130 V3.5.

851812 ریال

موجود : خیرTOOLS

PICkit 3.5 Programmer/Debugger

سفارش خارج

PIC & DSPIC

404250 ریال

موجود : خیرTOOLS

PARALLEL PROG. FOR DSPIC & PIC

سفارش خارج

USB PIC-1

336913 ریال

موجود : خیرTOOLS

USB PROGRAMMER FOR PIC & DSPIC

سفارش خارج

USB PIC-2

288750 ریال

موجود : خیرTOOLS

USB PROGRAMMER FOR PIC & DSPIC

سفارش خارج

USB PIC-3

587144 ریال

موجود : خیرTOOLS

USB PROGRAMMER FOR PIC & DSPIC

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)