پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

ADP 6-10 MK2

168000 ریال

موجود : بلهMODULE

ADAPTER ISP FOR AVR PROGRAMMER

COPY

AVR JTAGICE mkII.

5775000 ریال

موجود : بلهTOOLS

USB AVR PROGRAMMER (JTAG , ISP , PDI)

AVRISP mkII V2.0

609000 ریال

موجود : بلهTOOLS

USB ISP AVR PROGRAMMER (Iran)

AVRISP mkII V3.0

808500 ریال

موجود : بلهTOOLS

USB ISP AVR PROGRAMMER (Iran)

COPY

AVRISP mkII.

1260000 ریال

موجود : بلهTOOLS

USB ISP AVR PROGRAMMER (COPY China)

COPY

STK 500.

504000 ریال

موجود : بلهTOOLS

USB AVR PROGRAMMER (WINDOWS 7)

YS-38

84000 ریال

موجود : بلهTOOLS

USB ISP AVR PROGRAMMER

سفارش خارج

ATAVRONEKIT

38969700 ریال

موجود : خیرTOOLS

DEBUGGER/PROGRAMMER FOR AVR

سفارش خارج

ATJTAGICE3

15491437 ریال

موجود : خیرPROGRAMMER

DEBUGGER, JTAG, SPI, PDI, FOR AVR

سفارش خارج

ATSTK500

31011750 ریال

موجود : خیرTOOLS

Development Boards & Kits - AVR Starter kit

سفارش خارج

AVR PROG V4

250057 ریال

موجود : خیرTOOLS

AVR IN SOCKET PROGRAMMER

سفارش خارج

AVR USB

31011750 ریال

موجود : خیرTOOLS

USB AVR PROGRAMMER (KASPEAN)

سفارش خارج

AVR USB-1

750750 ریال

موجود : خیرTOOLS

AVR USB PROGRAMMER (AVR 910)

سفارش خارجRENEW

AVR ZIF*

96269 ریال

موجود : خیرTOOLS

AVR PROGRAMMER PARALLEL (ZIF)

سفارش خارج

AVRISP mkII

2021250 ریال

موجود : خیرTOOLS

ORGINAL USB ISP AVR PROGRAMMER

سفارش خارج

BAR PROG

375375 ریال

موجود : خیرTOOLS

USB ISP+JTAG AVR PROGRAMMER

سفارش خارج

BOARD ISP

231000 ریال

موجود : خیرBOARD

TARGET AVR PROGRAMMER FOR TNM

سفارش خارج

ISP AVR

115500 ریال

موجود : خیرTOOLS

SERIAL ISP AVR PROGRAMMER

سفارش خارج

ISP+JTAG AVR

240644 ریال

موجود : خیرTOOLS

AVR PROGRAMMER & DEBU. FOR AVR

سفارش خارج

JTAG AVR

190575 ریال

موجود : خیرTOOLS

AVR PROGRAMMER & DEBU. FOR AVR

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)