پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

EVAL LPC1788 V1.0

3780000 ریال

موجود : بلهBOARD

EVALUATION BOARD FOR LPC1788

EVAL LPC4088

3990000 ریال

موجود : بلهBOARD

EVALUATION BOARD FOR LPC4088

HB-LPC1768

630000 ریال

موجود : بلهBOARD

HEADER BOARD FOR LPC1768

HB-LPC2368

577500 ریال

موجود : بلهBOARD

HEADER BOARD FOR LPC2368

HB-STM32F103RBT6

472500 ریال

موجود : خیرBOARD

HEADER BOARD FOR STM32F103RBT6

NANO-4391

3502800 ریال

موجود : بلهBOARD

پکيج نرم افزاري کامل براي سيستم عامل WinCE6.0

Raspberry Pi 3B

1890000 ریال

موجود : خیرModule

Small, Powerful and lightweight ARM based com

Raspberry Pi camera

472500 ریال

موجود : بلهModule

CSI interface camera 5 million pixels15cm

SOM6410

2310000 ریال

موجود : بلهBoard

http://www.techor.com/prod-49.html

سفارش خارج

32F429IDISCOVERY

2633400 ریال

موجود : خیرBOARD

http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC9

سفارش خارج

AFB200

1848000 ریال

موجود : خیرBOARD

EXTENDED BOARD (LAN,CAN,AUDIO)

سفارش خارج

AT91SAM7X-EK

15491437 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD FOR SAM7X ARM

سفارش خارج

AT91SAM9G20

38981250 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD FOR SAM9G ARM

سفارش خارج

ATSAME70-XPLD

3320625 ریال

موجود : خیرBOARD

http://www.atmel.com/tools/ATSAME70-XPLD.aspx

سفارش خارج

ATSAML22-XPRO

2063927 ریال

موجود : خیرBOARD

Atmel SMART Microcontrollers

سفارش خارج

CYUSB3KIT-003

3880800 ریال

موجود : خیرBOARD

http://www.cypress.com/file/133836/download

سفارش خارج

DEVKIT3250

12560625 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD FOR ARM926EJ

سفارش خارج

DVK512

1016400 ریال

موجود : خیرMODULE

http://www.waveshare.com/product/DVK512.htm

سفارش خارج

EASY ARM

9817500 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD FOR LPC21 ARM

سفارش خارج

EFM32WG-STK3800

2460150 ریال

موجود : خیرBOARD

https://www.silabs.com/Support%20Documents/Te

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)