پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

ATMEGA128A to DIP-JTAG Converter

215250 ریال

موجود : بلهMODULE

مبدل ATMEGA128 TO DIP با کانکتور JTAG

ATMEGA64A to DIP-JTAG Converter

194250 ریال

موجود : بلهMODULE

مبدل ATMEGA64 TO DIP با کانکتور JTAG

HB128A-2Q

186900 ریال

موجود : بلهMODULE

مبدل ATMEGA128 TO DIP

HB128A-LSJ

215250 ریال

موجود : بلهMODULE

مبدل ATMEGA128 TO DIP با کانکتور ISP

HB128A-QSJ

215250 ریال

موجود : بلهMODULE

مبدل ATMEGA128 TO DIP با کانکتور ISP,JTAG

HB64A-2Q

170100 ریال

موجود : بلهMODULE

مبدل ATMEGA64 TO DIP

HB64A-LSJ

194250 ریال

موجود : بلهMODULE

مبدل ATMEGA64 TO DIP با کانکتور ISP

HB64A-QSJ

194250 ریال

موجود : بلهMODULE

مبدل ATMEGA64 TO DIP با کانکتور ISP,JTAG

سفارش خارج

AMIRKIT AK1

818317 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD AVR AT16/32

سفارش خارج

AMIRKIT AK1 V1.2

1270500 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD AVR AT16/32

سفارش خارج

AMIRKIT AK5

1992375 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD AVR AT16/32

سفارش خارج

ATAVRDB101

7680750 ریال

موجود : خیرMODULE

Development LCD Module For AVR

سفارش خارج

ATAVRXPLAIN

1155000 ریال

موجود : خیرMODULE

AVR EVALUATION KIT FOR ATXMEGA128A1

سفارش خارج

ATEVK1104

11997562 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD FOR AVR32

سفارش خارج

ATMEGA128A to DIP

216562 ریال

موجود : خیرMODULE

ADAPTER TQFP-64 TO DIP-64

سفارش خارج

ATMEGA64A to DIP

197505 ریال

موجود : خیرMODULE

ADAPTER TQFP-64 TO DIP-64

سفارش خارج

AVR BOARD

866250 ریال

موجود : خیرBOARD

EVALUATION BOARD FOR ATMEGA64

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)