پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .
RENEW

ADSP-2189MBST-266*

367500 ریال

موجود : بلهLQFP-100

DSP 66 MHz, 2.5V

TMS320F2812PGFA

472500 ریال

موجود : بلهLQFP-176

DSP 150 MHz, 2V

TMS320VC5409PGE100

493500 ریال

موجود : بلهLQFP-144P

DSP 100 MHz, 3.3V

TMS320VC5416PGE160

420000 ریال

موجود : بلهLQFP-144

DSP 160 MHz, 3.3V

کارت تخفیف

UPD77C25

105000 ریال

موجود : بلهDIP-28

DSP 100ns, 1.8V-5.5V

سفارش خارجRENEW

ADSP2105KP-40*

231000 ریال

موجود : خیرPLCC-68

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf

سفارش خارج

ADSP2105KP-55

704550 ریال

موجود : خیرPLCC-68

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارجRENEW

ADSP-2105KP-66*

92400 ریال

موجود : خیرPLCC-68

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/ana

سفارش خارج

ADSP-2115KP-66

612150 ریال

موجود : خیرPLCC-68

http://www.analog.com/media/en/technical-docu

سفارش خارج

ADSP-2181KS-133

808500 ریال

موجود : خیرPQFP-128

http://www.analog.com/media/en/technical-docu

سفارش خارج

ADSP-BF533SBSTZ400

1472625 ریال

موجود : خیرLQFP-176

DSP 400 MHz, 3.3V

سفارش خارجRENEW

DSP56001ARC27*

909562 ریال

موجود : خیرPGA-88

DSP 27 MHz, 5V

سفارش خارج

DSP56004FJ50

415800 ریال

موجود : خیرPQFP-80

DSP 50 MHz, 5V

سفارش خارج

DSP56303PV100

534187 ریال

موجود : خیرTQFP-144

DSP 100 MHz, 3.3V

سفارش خارج

DSP56303VL100

219450 ریال

موجود : خیرBGA-196

DSP 100 MHz, 3.0V - 3.6V

سفارش خارج

DSP56309PV100

706860 ریال

موجود : خیرQFP-144

DSP 100 MHz, 3.0V - 3.6V

سفارش خارج

DSP56311VL150

877800 ریال

موجود : خیرMAP-BGA-196

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارج

DSPB56364AF100

727650 ریال

موجود : خیرQFP-100

DSP 100 MHz, 3.3V

سفارش خارج

DSPB56364FU100

513975 ریال

موجود : خیرTQFP-100

DSP 100 MHz, 3.3V

سفارش خارجRENEW

MC56F8357VPYE*

839999 ریال

موجود : خیر0

Digital Signal Processors & Controllers - DSP

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)