پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

PIC32MX110F016B-I/SO

131250 ریال

موجود : بله28-SOIC

32-BIT FLASH:16KB SRAM:4KB

PIC32MX370F512L-I/PT

430500 ریال

موجود : خیرTQFP-100

32-BIT FLASH:512KB SRAM:32KB

PIC32MX460F512L-80I/PT

204750 ریال

موجود : بلهTQFP-100

32-BIT FLASH:512KB SRAM:32KB

PIC32MX675F256H-80I/PT

346920 ریال

موجود : بلهTQFP-64

32-BIT FLASH:256KB SRAM:64KB

PIC32MX675F512H-80I/PT

255150 ریال

موجود : بلهTQFP-64

32-BIT FLASH:512KB SRAM:64KB

PIC32MX695F512L-80I/PT

262500 ریال

موجود : بلهTQFP-100

32-BIT FLASH:512KB SRAM:128KB

PIC32MX795F512L-80I/PF

283500 ریال

موجود : بلهTQFP-100

32-BIT FLASH:512KB SRAM:128KB

PIC32MX795F512L-80I/PT

256200 ریال

موجود : بلهTQFP-100

32-BIT FLASH:512KB SRAM:128KB

سفارش خارج

PIC32MX340F128H-80I/PT

424050 ریال

موجود : خیر64-TQFP

32-BIT FLASH:128KB SRAM:32KB

سفارش خارج

PIC32MX360F512L-80I/PT

693000 ریال

موجود : خیرTQFP-100

32-BIT FLASH:512KB SRAM:32KB

سفارش خارج

PIC32MX440F256H-80I/PT

2029912 ریال

موجود : خیرTQFP-64

32-BIT FLASH:256KB SRAM:32KB

سفارش خارج

PIC32MX450F256H-I/PT

519750 ریال

موجود : خیرTQFP-64

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceD

سفارش خارج

PIC32MX534F064H-I/PT

427350 ریال

موجود : خیرTQFP-64

32-bit Microcontrollers - MCU 64PINS 64KB 16K

سفارش خارج

PIC32MX534F064LT-I/PF

828712 ریال

موجود : خیرTQFP-100

32-BIT FLASH:64KB SRAM:16KB

سفارش خارج

PIC32MX575F256H-80I/PT

334950 ریال

موجود : خیرTQFP-64

32-BIT FLASH:256KB SRAM:64KB

سفارش خارج

PIC32MX795F512H-80I/PT

438033 ریال

موجود : خیرTQFP-64

32-BIT FLASH:512KB SRAM:128KB

سفارش خارج

PIC32MZ2048ECH144-I/PL

1305150 ریال

موجود : خیرLQFP-144

http://www.mouser.com/ds/2/268/60001191B-2714

سفارش خارج

PIC32MZ2048ECM144-I/PL

1963500 ریال

موجود : خیرLQFP-144

http://www.mouser.com/ds/2/268/60001191B-2714

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)