پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

AT90CAN128-16AU

252000 ریال

موجود : بلهTQFP-64

SMD, 8-BIT F:128KB EE:4KB S:4KB

AT90USB162-16AU

120750 ریال

موجود : بلهTQFP-32

SMD, 8-BIT F:16KB EE:512B S:512B

ATMEGA1280-16AU

233100 ریال

موجود : بلهTQFP-100

SMD, 8-BIT F:128KB EE:4KB S:8KB

ATMEGA128A-AU

81900 ریال

موجود : بلهTQFP-64

SMD, 8-BIT F:128KB EE:4KB S:4KB

ATMEGA168PA-AU

35070 ریال

موجود : بلهTQFP-32

8-BIT F:16KB EE:512B S:1KB

ATMEGA168PA-PU

72450 ریال

موجود : بلهDIP-28 B

8-BIT F:16KB EE:512B S:1KB

ATMEGA169PA-AU

49875 ریال

موجود : بلهTQFP-64

SMD, 8-BIT F:16KB EE:512B S:1KB

RENEW

ATMEGA169V-8AI*

63000 ریال

موجود : بلهTQFP-64

8-BIT F:16KB EE:512B S:1KB

ATMEGA16A-AU

35910 ریال

موجود : بلهTQFP-44

8-BIT F:16KB EE:512B S:1KB

ATMEGA16A-PU+

64575 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-BIT F:16KB EE:512B S:1KB

ATMEGA2560-16AU

176400 ریال

موجود : بلهTQFP-100

SMD, 8-BIT F:256KB EE:4KB S:8KB

ATMEGA2561-16AU

204750 ریال

موجود : بلهTQFP-64

SMD, 8-BIT F:256KB EE:4KB S:8KB

ATMEGA328P-AU

54075 ریال

موجود : خیرTQFP-32

8-Bit, F: 32k, EE:1K, R:2KB

ATMEGA328P-PU

56175 ریال

موجود : بلهDIP-28 B

8-Bit ,F: 32k, EE:1K, R:2KB

ATMEGA32A-AU

44625 ریال

موجود : بلهTQFP-44

8-BIT F:32KB EE:1KB S:2KB

ATMEGA32A-PU+

73500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-BIT F:32KB EE:1KB S:2KB

ATMEGA48PA-AU

26040 ریال

موجود : بلهTQFP-32

8-BIT F:4KB EE:256B S:512KB

ATMEGA48PA-PU

52500 ریال

موجود : بلهDIP-28 B

8-BIT F:4KB EE:256B S:512KB

RENEW

ATMEGA649V-8AI*

105000 ریال

موجود : بلهTQFP-64

8-BIT F:64KB EE:2KB S:4KB

ATMEGA64A-AU

55125 ریال

موجود : بلهTQFP-64

8-BIT F:64KB EE:2KB S:4KB

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)