پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

AT89C2051-24PU

35175 ریال

موجود : بلهDIP-20

8-BIT FLASH:2KB RAM:128B

AT89C4051-24PU

37380 ریال

موجود : بلهDIP-20

8-BIT FLASH:4KB RAM:128B

RENEW

AT89C51-24PU*

29400 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-BIT FLASH:4KB RAM:128B

RENEW

AT89C52-24PU*

27825 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-BIT FLASH:8KB RAM:256B

AT89C55WD-24PU

103425 ریال

موجود : خیرDIP-40

8-BIT FLASH:20KB RAM:256B

AT89S51-24PU

49875 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-BIT FLASH:4KB RAM:128B

AT89S52-24PU

78750 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-BIT FLASH:8KB RAM:256B

CY7C68013A-100AXC

223440 ریال

موجود : بلهTQFP-100

8-bit Microcontrollers - MCU EZ USB FX2LP LO

D8752BH

42000 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-BIT RAM:256B EPROM:8KB

D8753H

42000 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-BIT F:64KB R:128B E:4KB

MSM80C154SGS-2K

42000 ریال

موجود : بلهQFP-44

8-BIT FLASH:16KB RAM:256B

سفارش خارج

71M6521FE-IG

384037 ریال

موجود : خیرLQFP-64

Energy Meter IC ,8-bit MPU (80515)

سفارش خارج

71M6541F-IGT

566238 ریال

موجود : خیرLQFP-64

Energy Meter IC ,8-bit MPU (80515)

سفارش خارج

80515-FPBM

12870453 ریال

موجود : خیرPLCC-68

8-BIT RAM:256B EPROM:8KB

سفارش خارجRENEW

80C32*

57750 ریال

موجود : خیرDIP-40

8-BIT RAM:128B EPROM:4KB

سفارش خارج

ADUC841BSZ62-5

808500 ریال

موجود : خیرQFP-52

8-bit Microcontrollers - MCU Microcnvtr w/ Bu

سفارش خارج

ADUC847-625

924000 ریال

موجود : خیرSP-56

24-BIT FLASH:62KB RAM:2.25KB

سفارش خارجRENEW

AN2135SC*

623700 ریال

موجود : خیرQFP-44

MCU 8051 8K RAM

سفارش خارج

AT89C2051-24SI

27142 ریال

موجود : خیرSOW-20

8-Bit Microcontroller with 2K Bytes Flash

سفارش خارج

AT89C4051-24SU

46200 ریال

موجود : خیرSO-20

8-Bit Microcontroller with 4K Bytes Flash

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)