پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .
کارت تخفیف

HD468A00P

52500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit Family:6800,2 MHz

کارت تخفیف

HD468B00P

52500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit Family:6800,2 MHz

کارت تخفیف

HD6805S1P

63000 ریال

موجود : بلهDIP-28

8-Bit CPU:6805,1 MHz

کارت تخفیف

HD6805W1P

63000 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit CPU:6805,1 MHz

MBL68B09

31500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit Family:6800, 8 MHz

RENEW

MBL8742H*

52500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit Family:8048,12 MHz

کارت تخفیف

MC6803U4P

52500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit CPU:6800,1 MHz

MK68201/04N-04

42000 ریال

موجود : بلهDIP-48

:MK41002N-04, 16-Bit, 68000,4 MHz

RENEW

TMP68HC11A1T*

310800 ریال

موجود : بلهPLCC-52

8-Bit,CPU:6800,3 MHz

XC68307FG16-2G57B

777000 ریال

موجود : بله+

+

سفارش خارج

HD46802P

346500 ریال

موجود : خیرDIP-40

http://www.kynix.com/Detail/979779/HD46802P.h

سفارش خارج

HD68B01

69300 ریال

موجود : خیرDIP-40

8-Bit CPU:6800,1 MHz

سفارش خارج

HD68HC000PS10

69300 ریال

موجود : خیرDIP-64

16-Bit CPU:68000,10 MHz

سفارش خارج

MB91101APFV

404250 ریال

موجود : خیرLQFP-100

http://tpelectronic.ir/download/datasheet/MB9

سفارش خارج

MC143150B1FU1

519750 ریال

موجود : خیرPQFP-64

NEURON CHIP ELECTRICAL AND MECHANICAL SPECIFI

سفارش خارج

MC68000

127050 ریال

موجود : خیرDIP-64

16-Bit CPU:68000,8 MHz

سفارش خارج

MC68008P8

115500 ریال

موجود : خیرDIP-48

8-Bit CPU:68000,8 MHz

سفارش خارج

MC68020RC25E

462000 ریال

موجود : خیرPGA-114

32-Bit CPU:68000,25 MHz

سفارش خارج

MC6802CP

69300 ریال

موجود : خیرDIP-40

8-Bit CPU:6800,1 MHz

سفارش خارج

MC68331CFC16

534187 ریال

موجود : خیرPQFP-132

32-Bit CPU:68000,16 MHz

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)