پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

M5L8049-163P-6

31500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit Family:8048,6 MHz

M5M80C49-088P

31500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit Family:8048,6 MHz

M8841PSH

63000 ریال

موجود : بلهDIP-42

4-Bit CPU:8840,3 MHz

RENEW

M9S8AC16CG*

105000 ریال

موجود : بلهLQFP-44

8-Bit Family:HCS08,40 MHz

کارت تخفیف

MB88515B-PSH

84000 ریال

موجود : بلهDIP-64

4-Bit CPU:88500,3 MHz

کارت تخفیف

MB88516B-PSH

21000 ریال

موجود : بلهDIP-64

4-Bit CPU:88500,3 MHz

MB8854-PSH

52500 ریال

موجود : بلهSDIP-28

4-Bit CPU:8850,2 MHz

MB89P625P-SH

84000 ریال

موجود : بلهDIP-64

8-Bit F2MC-8L,10 MHz

کارت تخفیف

MB90F562BPF

367500 ریال

موجود : بلهQFP-64

16-Bit F2MC-8L,16L,4 MHz

کارت تخفیف

MK3870/20

84000 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit,ROM:2KB,RAM:64B,4 MHz

MN146802

73500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit CPU:6802,2 MHz

کارت تخفیف

MSM6422-42GS-K

21000 ریال

موجود : بلهSOP-24

High speed and Simple 4-Bit Microcontroller

MSM80C49-GS-2K

26250 ریال

موجود : بلهQFP-44

8-Bit Family:8048,11 MHz

TMP42C60P

52500 ریال

موجود : بلهDIP-16

4-Bit,CPU:TLCS-42,5 MHz

کارت تخفیف

TMP47C634N

52500 ریال

موجود : بلهSDIP-42

4-Bit,CPU:TLCS-470,4 MHz

کارت تخفیف

TMP47C637N

52500 ریال

موجود : بلهSDIP-42

4-Bit,CPU:TLCS-470,8 MHz

کارت تخفیف

TMP8049AP-6

31500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit, MCS:8048,6 MHz

سفارش خارجRENEW

AM186CU-40KCWC*

462000 ریال

موجود : خیرPQFP-160

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Adv

سفارش خارج

C61F120-E

23100 ریال

موجود : خیرSO-8

16-Bit EE: 128,20 MHz

سفارش خارج

COP8CCR9IMT8

924000 ریال

موجود : خیرTSSOP-48

http://datasheet.octopart.com/COP8CCR9IMT8/63

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)