پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .
سفارش خارج

MSP430F1232I

115500 ریال

موجود : خیرTSSOP-28

16-Bit, MSP430,8 MHz

سفارش خارجRENEW

MSP430F149IPAG*

138600 ریال

موجود : خیرPQFP-64

Microcontrollers

سفارش خارج

MSP430F149IPM

173250 ریال

موجود : خیرPQFP-64

16-Bit, MSP430,8 MHz

سفارش خارج

MSP430F149IPMG4

323400 ریال

موجود : خیرLQFP-64

16-bit Microcontrollers - MCU 16-bit Ultra-Lo

سفارش خارج

MSP430F1611IPM

438900 ریال

موجود : خیرLQFP-64

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f1611.

سفارش خارج

MSP430F1611REV

623700 ریال

موجود : خیرQFP-64

SMD, 16-Bit, MSP430,8 MHz

سفارش خارج

MSP430F1612I

675675 ریال

موجود : خیرLQFP-64

16-Bit, MSP430,8 MHz

سفارش خارج

MSP430F2618TPM

900900 ریال

موجود : خیرLQFP-64

16-bit Microcontrollers - MCU 16B Ultra-Lo-Pw

سفارش خارجRENEW

MSP430F2618TPM*

369600 ریال

موجود : خیرLQFP-64

16-bit Microcontrollers - MCU 16B Ultra-Lo-Pw

سفارش خارج

MSP430F4152IPM

57750 ریال

موجود : خیرLQFP-64

http://www.ti.com/lit/pdf/slab034

سفارش خارج

MSP430F5438AIPZ

296257 ریال

موجود : خیرLQFP-100

16-Bit, MSP430,25 MHz

سفارش خارج

MSP430F5438AIZQW

654885 ریال

موجود : خیرBGA-113

16-Bit, MSP430,25 MHz

سفارش خارج

MSP430F5529IPNR

554400 ریال

موجود : خیرLQFP-80

16-bit Microcontrollers - MCU 16B Ultra-Low-P

سفارش خارج

MSP430FG6625IPZ

929775 ریال

موجود : خیرLFQP-100

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fg6625

سفارش خارج

MSP430G2533IPW28R

69300 ریال

موجود : خیرTSSOP-28

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2533.

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)