پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .
کارت تخفیف

A8397-90

52500 ریال

موجود : بلهPGA-68

16-Bit MCS-96 Family,12 MHz

A8797BH

73500 ریال

موجود : بلهPGA-68

16-Bit MCS-96 Family,12 MHz

کارت تخفیف

IXA175J

52500 ریال

موجود : بلهDIP-64

: 87C196, 16-Bit, MCS:96

P8398

89250 ریال

موجود : بلهDIP-48

16-Bit MCS:96,12 MHz

U87C196MC

210000 ریال

موجود : بلهSDIP-64

16-Bit, MCS:96,16 MHz

سفارش خارج

AN87C196CB20

274312 ریال

موجود : خیرPLCC-84

16-Bit MCS-96,20 MHz

سفارش خارج

EE87C196MH

975975 ریال

موجود : خیرPLCC-84

16-Bit MCS-96,16 MHz

سفارش خارج

MC9S08AC8CFGE

121275 ریال

موجود : خیرLQFP-44

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارج

MC9S08QD2CSC

92400 ریال

موجود : خیرSO-8

http://cache.freescale.com/files/microcontrol

سفارش خارجRENEW

MC9S08QE32CLD*

173250 ریال

موجود : خیرLQFP-44

8-Bit CPU:HCS12,50.33MHz

سفارش خارج

MC9S08SH8CTG

92400 ریال

موجود : خیرTSSOP-16

http://cache.freescale.com/files/microcontrol

سفارش خارج

MC9S08SH8MTG

150150 ریال

موجود : خیرTSSOP-16

http://cache.freescale.com/files/microcontrol

سفارش خارجRENEW

MC9S12A128BCFU*

404250 ریال

موجود : خیرQFP-80

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارج

MC9S12DG128

427350 ریال

موجود : خیرLQFP-112

16-Bit CPU:68HC12,25 MHz

سفارش خارج

MC9S12DG128BCFU

318202 ریال

موجود : خیرQFP-80

16-Bit CPU:HCS12,25 MHz

سفارش خارج

MC9S12XDP512MAG

808500 ریال

موجود : خیر144-LQFP

16-bit Microprocessor

سفارش خارجRENEW

MC9S12XDP512MAG*

808500 ریال

موجود : خیرLQFP-144

16-Bit CPU:68HC12,25 MHz

سفارش خارج

MC9S12XDP512VAG

675675 ریال

موجود : خیر144-LQFP

16-bit Microprocessor

سفارش خارج

MC9S12XEG128

351120 ریال

موجود : خیرLQFP-112

16-Bit CPU:68HC12,25 MHz

سفارش خارج

MC9S12XEG128MAL

808500 ریال

موجود : خیرLQFP-112

http://cache.freescale.com/files/microcontrol

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)