پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

UPD75206CW

63000 ریال

موجود : بلهDIP-64

4-Bit, UPD75000,260 MHz

کارت تخفیف

UPD7554ACS

15750 ریال

موجود : بلهDIP-20

SMD, 4-Bit, UPD7500,700 MHz

RENEW

UPD78328CW*

94500 ریال

موجود : بلهDIP-64

16-Bit,CPU:UPD78K3,8 MHz

UPD78C17CW

73500 ریال

موجود : بلهSDIP-64

8-Bit, UPD7800,15 MHz

کارت تخفیف

UPD8039HLC

31500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit, MCS:8048,11 MHz

کارت تخفیف

UPD8088D

26250 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit, MCS:8086,5 MHz

UPD8741AD

52500 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit, MCS:8048,6 MHz

سفارش خارجRENEW

D8748HC*

69300 ریال

موجود : خیرDIP-40

8-Bit Family 8048,11 MHz

سفارش خارج

UPD65013GF200

462000 ریال

موجود : خیرQFP

http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=D

سفارش خارجRENEW

UPD70108C*

92400 ریال

موجود : خیرDIP-40

16-Bit, 8080/V20, 10 MHz

سفارش خارج

UPD70108C-8

329175 ریال

موجود : خیرDIP-40

16-Bit Microprocessor

سفارش خارج

UPD70236GD-16

1975050 ریال

موجود : خیرQFP-120

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf

سفارش خارج

UPD70320L-8

658350 ریال

موجود : خیرQFJ-84

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارجRENEW

UPD70325L*

727650 ریال

موجود : خیرPLCC-84

16-Bit, 8086/V30, 10 MHz

سفارش خارج

UPD70F3366GJA

866250 ریال

موجود : خیرTQFP-144

32-bit Single-Chip Microcontrollers

سفارش خارج

UPD75P036GC-AB8

531300 ریال

موجود : خیرQFP-64

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارج

UPD75P108BGF-3BE

635250 ریال

موجود : خیرQFP-64

4BIT SINGL MICRO CONTOROLER

سفارش خارج

UPD76F0018GJ

808500 ریال

موجود : خیرQFP-144

32-/16-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER WITH C

سفارش خارج

UPD780023AGC

288750 ریال

موجود : خیرQFP-64

+

سفارش خارج

UPD780C

109725 ریال

موجود : خیرDIP-40

8-Bit,CPU:Z80,6 MHz

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)