پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

STM8S003F3P6

10237 ریال

موجود : خیرTSSOP-20

http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/

سفارش خارج

ST10F168-Q3

2079000 ریال

موجود : خیرPQFP-144

http://www.mouser.co.uk/ProductDetail/STMicro

سفارش خارج

ST10R167-Q3

909562 ریال

موجود : خیرPQFP-144

16-Bit,CPU:ST10,25 MHz

سفارش خارج

ST62T00CB6

115500 ریال

موجود : خیرDIP-16

8-Bit,CPU:ST6200,615 KHz

سفارش خارج

ST62T60CB6

207900 ریال

موجود : خیرDIP-20

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارج

ST72F324J6T6

265650 ریال

موجود : خیرTQFP-44

8-Bit,CPU:ST7,8 MHz

سفارش خارج

ST72F521R9T6

384037 ریال

موجود : خیرTQFP-64

8-Bit,CPU:ST7,8 MHz

سفارش خارج

ST7GEME4U1/SAZ

207900 ریال

موجود : خیرVFQFPN-24

8-bit Microcontrollers - MCU

سفارش خارجRENEW

STM8AF6246TDY*

115500 ریال

موجود : خیرLQFP-32

Automotive 8-bit MCU, with up to 32 Kbytes Fl

سفارش خارج

STM8AF6288TDY

115500 ریال

موجود : خیرLQFP-48

8-Bit,CPU:STM8,16 MHz

سفارش خارج

STM8L051F3P6

40425 ریال

موجود : خیرTSSOP-20

http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/

سفارش خارج

STM8L052R8T6

80850 ریال

موجود : خیرLQFP-64

8-Bit,EE:256-byte,16 MHz

سفارش خارج

STM8L151C6T6

179025 ریال

موجود : خیرLQFP-48

8-bit Microcontrollers - MCU 8-bit Ultralow M

سفارش خارج

STM8L151C6U6

150150 ریال

موجود : خیرUFQFPN-48

http://www.mouser.com/ProductDetail/STMicroel

سفارش خارج

STM8L151K4T6

115500 ریال

موجود : خیرLQFP-32

8-bit Microcontrollers - MCU 8-bit Ultralow M

سفارش خارج

STM8L151K4U6

63525 ریال

موجود : خیرUFQFPN-32

http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/

سفارش خارج

STM8L152R6T6

77962 ریال

موجود : خیرLQFP-64

8-bit Microcontrollers - MCU 8-bit Ultralow M

سفارش خارج

STM8L152R8T6

56595 ریال

موجود : خیرLQFP-64

8-bit Microcontrollers - MCU 8-bit Ultralow M

سفارش خارج

STM8S005K6T6C

28875 ریال

موجود : خیرLQFP-32

http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/

سفارش خارج

STM8S103F3P6

28875 ریال

موجود : خیرTSSOP-20

8-bit Microcontrollers - MCU Access Line 16 M

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)