پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .
RENEW

SAB-C161PI-L25F*

241500 ریال

موجود : بلهTQFP-100

SMD, 16-Bit, MCS:80166,25 MHz

سفارش خارج

SAB80C166-M

408177 ریال

موجود : خیرMQFP-100

16-Bit Microcontrollers

سفارش خارجRENEW

SAB80C166-M*

554400 ریال

موجود : خیرMQFP-100

16-Bit Microcontrollers

سفارش خارج

SAB-C165-L25M

577500 ریال

موجود : خیرTQFP-100

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارج

SAB-C167CR-LM

577500 ریال

موجود : خیرMQFP-144

16-Bit, MCS:80166,20 MHz

سفارش خارجRENEW

SAB-C167CR-LM*

427350 ریال

موجود : خیرMQFP-144

16-Bit, MCS:80166,20 MHz

سفارش خارج

SAF-C161PI-LF

485100 ریال

موجود : خیرTQFP-100

http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-C161PI-

سفارش خارج

SAF-C164CI

581542 ریال

موجود : خیرMQFP-80

16-Bit, MCS:80166,20 MHz

سفارش خارجRENEW

SAF-C164CI*

587606 ریال

موجود : خیرMQFP-80

16-Bit, MCS:80166,20 MHz

سفارش خارج

SAF-C164CL-L

480768 ریال

موجود : خیرMQFP-80

16-Bit, MCS:80166,20 MHz

سفارش خارج

SAF-C165-LM

427350 ریال

موجود : خیرQFP-100

16-Bit, MCS:80166,20 MHz

سفارش خارجRENEW

SAF-C165-LM*

346500 ریال

موجود : خیرQFP-100

16-Bit, MCS:80166,20 MHz

سفارش خارج

SAF-C165-LM3V

92400 ریال

موجود : خیرMQFP-100

http://www.mouser.com/ds/2/196/c165_ds_v20_20

سفارش خارج

SAF-C167CR-LM

362092 ریال

موجود : خیرMQFP-144

16-Bit, MCS:80166,20 MHz

سفارش خارجRENEW

SAF-C167CR-LM*

362092 ریال

موجود : خیرMQFP-144

16-Bit, MCS:80166,20 MHz

سفارش خارجRENEW

SAFC167CR-LM*

318202 ریال

موجود : خیرPMQFP-144

http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-C167CR-

سفارش خارج

SAK-C167CR-LM HA+

554400 ریال

موجود : خیرMQFP-144

http://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Infineo

سفارش خارج

SAK-C167CS-L40M CA+

1443750 ریال

موجود : خیرMQFP-144

http://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Infineo

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)