پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .
سفارش خارجRENEW

MC68HC11A0C*

92400 ریال

موجود : خیرPLCC-52

8-Bit CPU:6800,3 MHz

سفارش خارجRENEW

MC68HC11A0CFN3*

231000 ریال

موجود : خیرPLCC-52

http://www.datasheets360.com/pdf/453580059994

سفارش خارج

MC68HC11A0FN

346500 ریال

موجود : خیرPLCC-52

http://www.datasheets360.com/pdf/-29826232440

سفارش خارج

MC68HC11A1FN

384037 ریال

موجود : خیرPLCC-52

8-Bit CPU:6800,3 MHz

سفارش خارج

MC68HC11E0CFN3

92400 ریال

موجود : خیرPLCC-52

8-Bit CPU:6800,3 MHz

سفارش خارجRENEW

MC68HC11E1C*

219450 ریال

موجود : خیرPLCC-52

8-Bit CPU:6800,3 MHz

سفارش خارج

MC68HC11E2CP

69300 ریال

موجود : خیرDIP-48

8-Bit CPU:6800,3 MHz

سفارش خارج

MC68HC11F1C

613305 ریال

موجود : خیرPLCC-68

8-Bit CPU:6800,2 MHz

سفارش خارجRENEW

MC68HC11F1C*

173250 ریال

موجود : خیرPLCC-68

8-Bit CPU:6800,2 MHz

سفارش خارجRENEW

MC68HC11F1CFN4*

173250 ریال

موجود : خیرPLCC-68

http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pd

سفارش خارجRENEW

MC68HC16Z1C*

150150 ریال

موجود : خیرQFP-144

16-Bit CPU:6816,25 MHz

سفارش خارج

MC68HC912B32CFU8

274312 ریال

موجود : خیرSMD

16Bit Microcontereller

سفارش خارج

MC68LC302PU16

404250 ریال

موجود : خیرTQFP-100

http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pd

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)