پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

MC908JB8JDME

47250 ریال

موجود : بلهSOW-20

SMD, 16-Bit CPU:68HC08,3 MHz

سفارش خارج

MC68HC705B16CFN

1501500 ریال

موجود : خیرPLCC-52

http://www.datasheetspdf.com/PDF/MC68HC705B16

سفارش خارج

MC68HC705C8ACP

462000 ریال

موجود : خیرDIP-40

8-Bit CPU:6805,8 MHz

سفارش خارج

MC68HC705P6ACDW

314737 ریال

موجود : خیرSOP-28

8-Bit CPU:6805,6 MHz

سفارش خارج

MC68HC705P6ACP

231000 ریال

موجود : خیرDIP-28

8-Bit CPU:6805,6 MHz

سفارش خارج

MC68HC711D3CFNE2

1617000 ریال

موجود : خیرPLCC-44

www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/.../MC

سفارش خارج

MC68HC711E9CFN2

768075 ریال

موجود : خیرPLCC-52

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf

سفارش خارجRENEW

MC68HC711E9CFN2*

493762 ریال

موجود : خیرPLCC-52

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf

سفارش خارج

MC68HC908AB32CFU

132825 ریال

موجود : خیرQFP-64

8-Bit CPU:68HC08,8 MHz, F:32KB

سفارش خارج

MC68HC908AZ60

150150 ریال

موجود : خیرQFP-64

8-Bit CPU:68HC08,8 MHz, F:60KB

سفارش خارجRENEW

MC68HC908JB16JDWE*

294525 ریال

موجود : خیرSOP-20

http://au.alibaba.com/product/1683375537--SOP

سفارش خارج

MC68HC908MR16CFU

415800 ریال

موجود : خیرQFP-64

http://www.digikey.com/product-detail/en/free

سفارش خارج

MC68HC908QT4CDW

80850 ریال

موجود : خیرSO-8

http://home.agh.edu.pl/~sokolows/MC68HC908.pd

سفارش خارج

MC68HC908QY4ACDWE

69300 ریال

موجود : خیرSO-16

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارج

MC908AP32ACFB

150150 ریال

موجود : خیرQFP-44

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارج

MC908AP8ACFB

329175 ریال

موجود : خیر44-pin QFP

Microcontrollers

سفارش خارج

MC908GP32CFBE

859031 ریال

موجود : خیرPQFP-44

Microcontrollers 

سفارش خارجRENEW

MC908JL3CDWE*

161700 ریال

موجود : خیرSO-28W

http://www.nxp.com/webapp/search.partparamdet

سفارش خارج

MC908QY4ACDWE

75075 ریال

موجود : خیرSO-16

http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/d

سفارش خارج

MC9S08AW16

92400 ریال

موجود : خیرLQFP-44

http://cache.freescale.com/files/microcontrol

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)