پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • به فروشگاه مجازي جوان الكترونيك خوش آمديد . لطفا راهنماي هر قسمت سايت را مطالعه كنيد .
  • ساعت كار : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الي 18:00 و پنج شنبه از ساعت 8:30 الي 13:30
  • زمان بروز رساني هر لحظه نمايش داده مي شود . حتما مرورگر شما به روز شده باشد.(آخرين نسخه)
  • براي استفاده از امكانات سايت لطفا نسبت به ساخت حساب كاربري اقدام فرماييد .
  • حداکثر زمان نگهداري کليه سبدهاي خريد حداکثر 3 ماه مي باشد. بديهي است پس از موعد مقرر حذف مي شود.

P8035AHL

42000 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit Family:8048,11 MHz

سفارش خارج

96MPI7-2.8

28303275 ریال

موجود : خیرLGA-1156

CPU CORE 2.8G 8M 1156P 4CORE I7-860(G)

سفارش خارج

A80486DX2-66

242765 ریال

موجود : خیرPGA-168

32-Bit Family:486DX2,66 MHz

سفارش خارج

ELANSC520-133AC

2115750 ریال

موجود : خیرPBGA-388

https://www.embeddedarm.com/documentation/...

سفارش خارج

EN80C186EB13

1296750 ریال

موجود : خیرPLCC-84

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارج

GC80503CSM-166MHZ-SL388

2146462 ریال

موجود : خیرBGA-352

Low-Power Embedded Pentium Processor

سفارش خارجRENEW

IXP460*

477750 ریال

موجود : خیرPBGA-544

Network Processor

سفارش خارج

KU80386EX33

2184000 ریال

موجود : خیرPQFP-132

http://www.datasheet-pdf.com/datasheetdownloa

سفارش خارج

KU80386EXTC-33

414960 ریال

موجود : خیرPQFP-132

PU Intel386 EX RSM 32-Bit CHMOS 33MHz

سفارش خارج

LUPXA255A0C200

1160250 ریال

موجود : خیرPBGA-256

www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/507558

سفارش خارجRENEW

N270*

682500 ریال

موجود : خیرFCBGA-437

www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/mobil

سفارش خارجRENEW

N8042AH*

204750 ریال

موجود : خیرPLCC-44

Universal Peripheral Interface 8-Bit Slave Mi

سفارش خارج

N80C186XL12

170625 ریال

موجود : خیرPLCC-68

16-Bit CPU:8086,12 MHz

سفارش خارجRENEW

N80C186XL20*

136500 ریال

موجود : خیرPLCC-68

16-Bit CPU:8086,20 MHz

سفارش خارج

N80C188EB12

392778 ریال

موجود : خیرPLCC-84

16-Bit CPU:8088,12 MHz

سفارش خارج

N87C198-16

955500 ریال

موجود : خیرPLCC-52

http://www.alldatasheet.com/view_datasheet.js

سفارش خارج

P8749

122850 ریال

موجود : خیرDIP-40

8-Bit Family:8048,11 MHz

سفارش خارج

PXA270C5C520

1296750 ریال

موجود : خیرPBGA-356

16-Bit 104-624MHz,Sram:256 Kbytes,3.3V

سفارش خارج

QU80386EX33

1092000 ریال

موجود : خیرPQFP-132

Embedded - Microprocessor Integrated Circuit

سفارش خارج

R80188

81900 ریال

موجود : خیرLCC-68

16-Bit CPU:8088,8 MHz

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)