پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .
کارت تخفیف

N80C186XL12

52500 ریال

موجود : بلهPLCC-68

16-Bit CPU:8086,12 MHz

P8035AHL

42000 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-Bit Family:8048,11 MHz

سفارش خارج

622AN-HMW

416955 ریال

موجود : خیرMODULE

INTEL 6200

سفارش خارج

96MPI7-2.8

23948925 ریال

موجود : خیرSOCKET860

CPU CORE 2.8G 8M 1156P 4CORE I7-860(G)

سفارش خارج

A80486DX2-66

205416 ریال

موجود : خیرPGA-168

32-Bit Family:486DX2,66 MHz

سفارش خارج

ELANSC520-133AC

1790250 ریال

موجود : خیرPBGA-388

https://www.embeddedarm.com/documentation/...

سفارش خارج

EN80C186EB13

1097250 ریال

موجود : خیرPLCC-84

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

سفارش خارج

GC80503CSM-166MHZ-SL388

1816237 ریال

موجود : خیرHL-PBGA

Low-Power Embedded Pentium Processor

سفارش خارج

HD64180RP8

57750 ریال

موجود : خیرSDIP-64

8-Bit,Z80,8 MHz

سفارش خارجRENEW

IXP460*

404250 ریال

موجود : خیرPBGA-544

Network Processor

سفارش خارج

KU80386EX33

1848000 ریال

موجود : خیرPQFP-132

http://www.datasheet-pdf.com/datasheetdownloa

سفارش خارج

KU80386EXTC-33

351120 ریال

موجود : خیر132-Pin PQFP

PU Intel386 EX RSM 32-Bit CHMOS 33MHz

سفارش خارج

LUPXA255A0C200

981750 ریال

موجود : خیرBGA-256

www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/507558

سفارش خارجRENEW

M1531 B1-0303-TM05*

337953 ریال

موجود : خیرBGA-328

Intel Pentium with 266 MHz internal Clock and

سفارش خارجRENEW

M1543C A1-0337-TM05*

432316 ریال

موجود : خیرBGA-328

Intel Pentium with 266 MHz internal Clock and

سفارش خارج

MC68HC16Z1CFC16

750750 ریال

موجود : خیرPQFP-132

http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchwo

سفارش خارج

MSP430FR6989IPZ

866250 ریال

موجود : خیرLQFP-100

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr6989

سفارش خارجRENEW

N270*

577500 ریال

موجود : خیرFCBGA8-437

www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/mobil

سفارش خارجRENEW

N8042AH*

173250 ریال

موجود : خیرPLCC-44

Universal Peripheral Interface 8-Bit Slave Mi

سفارش خارجRENEW

N80C186XL20*

115500 ریال

موجود : خیرPLCC-68

16-Bit CPU:8086,20 MHz

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)