پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

PIC24F32KA301-I/SO

136500 ریال

موجود : بلهSO-20

16-BIT F:32KB S:2KB EE:512B

PIC24F32KA302-I/SP

147000 ریال

موجود : بلهDIP-28 B

16-BIT F:32KB S:2KB EE:512B

PIC24F32KA304-I/PT

148575 ریال

موجود : بلهTQFP-44

16-BIT F:32KB S:2KB EE:512B

PIC24FJ128GA010-I/PF

199500 ریال

موجود : بلهTQFP-100

16-BIT FLASH:128KB SRAM:8KB

PIC24FJ128GA106-I/PT

157500 ریال

موجود : بلهTQFP-64

16-BIT FLASH:128KB SRAM:8KB

PIC24FJ16MC102-I/SP

110250 ریال

موجود : بلهDIP-28 B

16-BIT FLASH:16KB SRAM:1KB

PIC24FJ256DA110-I/PT

183750 ریال

موجود : بلهTQFP-100

16-BIT FLASH:256KB SRAM:16KB

PIC24FJ256GA110-I/PF

304500 ریال

موجود : بلهTQFP-100

16-BIT FLASH:256KB SRAM:16KB

PIC24FJ256GB110-I/PF

204750 ریال

موجود : بلهTQFP-100

16-BIT FLASH:256KB SRAM:16KB

PIC24FJ32GB002-I/SP

168000 ریال

موجود : بلهDIP-28 B

16-BIT FLASH:32KB SRAM:8KB

PIC24FJ64GA104-I/PT

152250 ریال

موجود : بلهTQFP-44

16-BIT FLASH:64KB SRAM:8KB

PIC24HJ128GP506A-I/PT

204750 ریال

موجود : بلهTQFP-64

16-BIT FLASH:128KB SRAM:8KB

PIC24HJ32GP202-I/SP

152250 ریال

موجود : بلهSDIP-28 B

16-BIT FLASH:32KB SRAM:2KB

سفارش خارج

MC-146 32.768K-E3

115500 ریال

موجود : خیرSMT

CRYSTAL, MC-306, 32.768KHZ, 6PF (farnell orde

سفارش خارج

PIC24F16KA102-I/SO

152460 ریال

موجود : خیرSO-28

16-BIT F:16KB S:1.5KB EE:512B

سفارش خارج

PIC24FJ128GA006-I/PT

231000 ریال

موجود : خیرTQFP-64

16-BIT FLASH:128KB SRAM:8KB

سفارش خارج

PIC24FJ128GA108-I/PT

242550 ریال

موجود : خیرTQFP-80

16-BIT FLASH:128KB SRAM:16KB

سفارش خارج

PIC24FJ128GA306-I/PT

164587 ریال

موجود : خیرTQFP-64

16-bit Microcontrollers - MCU 16b 16MIPS 128K

سفارش خارج

PIC24FJ128GB106-I/PT

231000 ریال

موجود : خیرTQFP-64

http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.

سفارش خارج

PIC24FJ128GC010-I/PT

404250 ریال

موجود : خیرTQFP-100

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceD

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)