پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

DSPIC30F3013-30I/SP

157500 ریال

موجود : خیرDIP-28 B

16-BIT F:24KB RAM:2KB EE:1KB

DSPIC30F4011-30I/P

203700 ریال

موجود : بلهDIP-40

16-BIT F:48KB RAM:2KB EE:1KB

DSPIC30F4013-30I/P

219450 ریال

موجود : بلهDIP-40

16-BIT F:48KB RAM:2KB EE:1KB

DSPIC30F4013-30I/PT

181125 ریال

موجود : بلهTQFP-44

16-BIT F:48KB RAM:2KB EE:1KB

DSPIC30F5011-30I/PT

178500 ریال

موجود : بلهTQFP-64

SMD, 16-BIT F:66KB RAM:4KB EE:1KB

DSPIC30F6014A-30I/PF

323400 ریال

موجود : بلهTQFP-80

16-BIT F:144KB RAM:8KB EE:4KB

DSPIC33FJ128GP804-I/PT

192150 ریال

موجود : بلهTQFP-44

16-BIT FLASH:128KB RAM:16KB

DSPIC33FJ16MC102-I/SP

136500 ریال

موجود : بلهDIP-28

16-BIT FLASH:16KB RAM:1KB

DSPIC33FJ256GP506-I/PT

191625 ریال

موجود : بلهTQFP-64

16-BIT FLASH:256KB RAM:16KB

DSPIC33FJ256GP710-I/PF

236250 ریال

موجود : بلهTQFP-100

16-BIT FLASH:256KB RAM:30KB

DSPIC33FJ256MC710-I/PT

255675 ریال

موجود : بلهTQFP-100

16-BIT FLASH:256KB RAM:30KB

سفارش خارج

30F2011-30IP

314737 ریال

موجود : خیرDIP-18

16-BIT FLASH:12KB RAM:1KB

سفارش خارج

30F2020-30SO

654885 ریال

موجود : خیرSO-28

16-BIT FLASH:12KB RAM:512B

سفارش خارج

30F3012-30ML

693000 ریال

موجود : خیرQFN-44

16-BIT F:24KB RAM:2KB EE:1KB

سفارش خارج

30F4012-30SO

480768 ریال

موجود : خیرTQFP-44

16-BIT F:48KB RAM:2KB EE:1KB

سفارش خارج

33FJ128GP802

1075305 ریال

موجود : خیرQFN-28

16-BIT FLASH:128KB RAM:16KB

سفارش خارج

33FJ12MC201S

314737 ریال

موجود : خیرSO-20

16-BIT FLASH:12KB RAM:1KB

سفارش خارج

33FJ16GS402P

373065 ریال

موجود : خیرDIP-28

16-BIT FLASH:16KB RAM:2KB

سفارش خارج

33FJ16MC304T

329175 ریال

موجود : خیرTQFP-44

16-BIT FLASH:16KB RAM:2KB

سفارش خارج

DSPIC30F2020-30I/SP

362092 ریال

موجود : خیرDIP-28 B

16-BIT FLASH:12KB RAM:512B

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)