پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

KEIL 2000

21000 ریال

موجود : بلهCD

KEIL 2000

KEIL 2004

21000 ریال

موجود : بلهCD

KEIL 2004

MCS 51

21000 ریال

موجود : بلهCD

MCS 51

BASCOM 8051 2.0.11

52500 ریال

موجود : بلهCD

BASCOM 8051 2.0.11

BASCOM 8051 2.0.13

73500 ریال

موجود : بلهCD

BASCOM 8051 2.0.13

BASCOM 8051 2.0.14

73500 ریال

موجود : بلهCD

BASCOM 8051 2.0.14

BASCOM 8051 2.0.4

63000 ریال

موجود : بلهCD

BASCOM 8051 2.0.4.0

CHIPVIEW X51

52500 ریال

موجود : بلهCD

CHIPVIEW X51

FRANKLIN

36750 ریال

موجود : بلهCD

FRANKLIN

HI-TECH 8051 8.0

52500 ریال

موجود : بلهCD

HI-TECH 8051 8.0

IAR 8051 5.52

52500 ریال

موجود : بلهCD

IAR 8051 5.52

IAR 8051 6.10

63000 ریال

موجود : بلهCD

IAR 8051 6.10

IAR 8051 7.20D

73500 ریال

موجود : بلهCD

IAR 8051 7.20D

IAR 8051 7.20H

73500 ریال

موجود : بلهCD

IAR 8051 7.20H

IAR 8051 7.40B

73500 ریال

موجود : بلهCD

IAR 8051 7.40B

IAR 8051 8.10

84000 ریال

موجود : بلهCD

IAR 8051 8.10

IAR 8051 9.20

84000 ریال

موجود : بلهCD

IAR 8051 9.20

IAR 8051 9.30

84000 ریال

موجود : بلهCD

IAR 8051 9.30

KEIL 6.12

31500 ریال

موجود : بلهCD

KEIL 6.12

KEIL 6.23

31500 ریال

موجود : بلهCD

KEIL 6.23

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)