پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

ACTEL CORECONSOLE 1.3

42000 ریال

موجود : بلهCD

ACTEL CORECONSOLE 1.3

ACTEL DESIGNER 8.0

63000 ریال

موجود : بلهCD

ACTEL DESIGNER 8.0

ACTEL FLASHPRO V8.3

52500 ریال

موجود : بلهCD

ACTEL FLASHPRO V8.3

ACTEL FLASHPRO V8.3 SP1

63000 ریال

موجود : بلهCD

ACTEL FLASHPRO V8.3 SP1

ACTEL FLASHPRO V8.4

73500 ریال

موجود : بلهCD

ACTEL FLASHPRO V8.4

ACTEL LIBERO IDE V8.0 SP1

52500 ریال

موجود : بلهDVD

ACTEL LIBERO IDE V8.0 SP1

ACTEL LIBERO IDE V8.4

63000 ریال

موجود : بلهDVD

ACTEL LIBERO IDE V8.4

ACTEL LIBERO IDE V8.5 SP1

73500 ریال

موجود : بلهDVD

ACTEL LIBERO IDE V8.5 SP1

ACTEL LIBERO IDE V8.6 SP1

73500 ریال

موجود : بلهDVD

ACTEL LIBERO IDE V8.6 SP1

ACTIVE HDL 10.1 X32

63000 ریال

موجود : بلهCD

ACTIVE HDL 10.1 X32

ACTIVE HDL 10.1 X64

63000 ریال

موجود : بلهCD

ACTIVE HDL 10.1 X64

ACTIVE HDL 6.2

31500 ریال

موجود : بلهCD

ACTIVE HDL 6.2

ACTIVE HDL 7.1 SP2

52500 ریال

موجود : بلهCD

ACTIVE HDL 7.1 SP2

ACTIVE HDL 7.2 SP2

73500 ریال

موجود : بلهCD

ACTIVE HDL 7.2 SP2

ACTIVE HDL 7.3

73500 ریال

موجود : بلهCD

ACTIVE HDL 7.3

ACTIVE HDL 8.1 SP2

63000 ریال

موجود : بلهCD

ACTIVE HDL 8.1 SP2

ACTIVE HDL 8.3 SP1

63000 ریال

موجود : بلهCD

ACTIVE HDL 8.3 SP1

AGILITY COMPILER 1.3

52500 ریال

موجود : بلهCD

AGILITY COMPILER 1.3

ALDEC RIVIERA PRO V2008

63000 ریال

موجود : بلهCD

ALDEC RIVIERA PRO V2008

ALTERA FPGA PI1K100A

31500 ریال

موجود : بلهCD

ALTERA FPGA PI1K100A

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)