پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

LEARNING AVR

21000 ریال

موجود : بلهCD

LEARNING AVR

ATMEL STUDIO 7.0

42000 ریال

موجود : بلهDVD

ATMEL AVR STUDIO 7.0

ATPROG

21000 ریال

موجود : بلهCD

ATPROG

AVR STUDIO 4.11 SP3

21000 ریال

موجود : بلهCD

AVR STUDIO 4.11 SP3

AVR STUDIO 4.12 SP2

21000 ریال

موجود : بلهCD

AVR STUDIO 4.12 SP2

AVR STUDIO 4.12 SP3

21000 ریال

موجود : بلهCD

AVR STUDIO 4.12 SP3

AVR STUDIO 4.12 SP4

21000 ریال

موجود : بلهCD

AVR STUDIO 4.12 SP4

AVR STUDIO 4.13

21000 ریال

موجود : بلهCD

AVR STUDIO 4.13

AVR STUDIO 4.13 SP2

21000 ریال

موجود : بلهCD

AVR STUDIO 4.13 SP2

AVR STUDIO 4.14

21000 ریال

موجود : بلهCD

AVR STUDIO 4.14

AVR STUDIO 4.16 SP1

21000 ریال

موجود : بلهCD

AVR STUDIO 4.16 SP1

AVR STUDIO 4.18

21000 ریال

موجود : بلهCD

AVR STUDIO 4.18

AVR STUDIO 6.0.1703

21000 ریال

موجود : بلهDVD

AVR STUDIO 6.0.1703

AVR STUDIO 6.2 SP2

42000 ریال

موجود : بلهDVD

ATMEL AVR STUDIO 6.2 SP2

AVRCO 4.79

52500 ریال

موجود : بلهCD

AVRCO 4.79

AVRCO 4.93

52500 ریال

موجود : بلهCD

AVRCO 4.93

BASCOM AVR 1.11.0.0

21000 ریال

موجود : بلهCD

BASCOM AVR 1.11.0.0

BASCOM AVR 1.11.7.3

21000 ریال

موجود : بلهCD

BASCOM AVR 1.11.7.3

BASCOM AVR 1.11.7.4

31500 ریال

موجود : بلهCD

BASCOM AVR 1.11.7.4

BASCOM AVR 1.11.7.8

52500 ریال

موجود : بلهCD

BASCOM AVR 1.11.7.8

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)