پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

PIC16F1507-I/P

63000 ریال

موجود : بلهDIP-20

8-BIT FLASH:2KB RAM:128B

PIC16F1782-I/SO

56175 ریال

موجود : بله28-SOIC

8-BIT F:3.5KB EE:256B, RAM:256B

PIC16F1823-I/SL

22575 ریال

موجود : بلهSOIC-14

Flash Microcontrollers

PIC16F1829-I/SO

37590 ریال

موجود : بلهSO-20

8-BIT F:8KB EE:256B S:1KB

PIC16F1937-I/PT

43785 ریال

موجود : بلهTQFP-44

8-BIT F:8KB EE:256B S:512B

PIC16F1947-I/PT

64575 ریال

موجود : بلهTQFP-64

8-BIT F:16KB EE:256B S:1KB

PIC16F628A-I/P

46095 ریال

موجود : بلهDIP-18

8-BIT F:2KB S:224B EE:128B

PIC16F630-I/P

30975 ریال

موجود : بلهDIP-14

8-BIT F:1KB S:64B EE:128B

PIC16F873A-I/SO

76125 ریال

موجود : بلهSO-28

8-BIT F:4KB S:192B EE:128B

PIC16F873A-I/SP

78225 ریال

موجود : بلهDIP-28 B

8-BIT F:4KB S:192B EE:128B

PIC16F876A-I/SO

82425 ریال

موجود : بلهSO-28

8-BIT F:8KB S:368B EE:256B

PIC16F876A-I/SP

84000 ریال

موجود : بلهDIP-28 B

8-BIT F:8KB S:368B EE:256B

PIC16F877A-I/P

113400 ریال

موجود : بلهDIP-40

8-BIT F:8KB S:368B EE:256B

PIC10F222-I/OT

15225 ریال

موجود : بلهSOT23-6

8-BIT FLASH:512B SRAM:23B

PIC10F322-I/P

31500 ریال

موجود : بلهDIP-8

8-BIT FLASH:896B SRAM:64B

PIC12F1822-I/P

34650 ریال

موجود : بلهDIP-8

8-BIT F:2K EE:256B S:128B

PIC12F1822I/SN

19425 ریال

موجود : بلهSO-8

8-Bit Flash Microcontroller Product Brief

PIC12F629I/P

24150 ریال

موجود : بلهDIP-8

8-BIT F:1K EE:128B S:64B

PIC12F675I/P

22050 ریال

موجود : بلهDIP-8

8-BIT F:1K EE:128B S:64B

PIC18F14K22-I/SO

103320 ریال

موجود : بلهSO-20

8-BIT F:16KB EE:256B, RAM:512B

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)