پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

POT 100K SMD 4*4

4200 ریال

موجود : بلهSMD 4*4

مقاومت پتانسيومتر اس ام دي 100 کيلو اهم

EECS5R5V155

102900 ریال

موجود : بلهRA.

خازن الکتروليت ايستاده 1.5 فاراد 5.5 ولت

2CL75

6825 ریال

موجود : بلهDO-204AD

ديود فست100نانوثانيه5ميلي آمپر16000ولت

BY399

2310 ریال

موجود : بلهDO-201AD

ديود فست 500 نانو ثانيه 3 آمپر 800 ولت

BYV27-200

6825 ریال

موجود : بلهSOD-57

ديود فست 25 نانو ثانيه 2 آمپر 200 ولت

BYV32-200

13650 ریال

موجود : بلهTO-220AB

ديود فست 25 نانو ثانيه 20 آمپر 200 ولت

BYV32E-200

13650 ریال

موجود : بلهTO-220AB

ديود فست 25 نانو ثانيه 20 آمپر 200 ولت

FEP30GP

40950 ریال

موجود : بلهTO-247AD (TO-3P)

ديود فست 50 نانو ثانيه 30 آمپر 400 ولت

MUR1560G

18375 ریال

موجود : بلهTO-220AC

ديود فست 60 نانو ثانيه 15 آمپر 600 ولت

MUR460

2310 ریال

موجود : بلهDO-201AD

ديود فست 50 نانو ثانيه 4 آمپر 600 ولت

MUR860

13650 ریال

موجود : بلهTO-220AC

ديود فست 50 نانو ثانيه 8 آمپر 600 ولت

COPY

MBR20100.

6825 ریال

موجود : بلهTO-220AB

ديود شاتکي 20 آمپر 100 ولت

SB140

630 ریال

موجود : بلهDO-41

ديود شاتکي 1 آمپر 40 ولت

SB260

1470 ریال

موجود : بلهDO-15

ديود شاتکي 2.0 آمپر 60 ولت

SB360

2520 ریال

موجود : بلهDO-27

ديود شاتکي 3 آمپر 60 ولت

SB560

2415 ریال

موجود : بلهDO-27

ديود شاتکي 5 آمپر 60 ولت

SR160

630 ریال

موجود : بلهDO-41

ديود شاتکي 1 آمپر 60 ولت

STPS4045CW

25200 ریال

موجود : بلهTO-247AD (TO-3P)

ديود شاتکي 40 آمپر 45 ولت

P6KE10A

2625 ریال

موجود : بلهDO-15

ديود تي وي اس يک طرفه 10 ولت

P6KE12CA

1680 ریال

موجود : بلهDO-204AC

ديود تي وي اس دو طرفه 12 ولت

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)