197000  ریال
194000  ریال
  ریال
موجود
نام قطعه
LM2852YMXA-1.8
نام کارخانه‌ای قطعه
LM2852YMXA-1.8
عنوان گروه
Switching Controllers
نام برند
National Semiconductor
نام پکیج
TSSOP-14
نوع قطعه
بازسازی شده
2A 500kHz SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Regulator 2A 500kHz SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Regulator;Output Voltage: 1.8V

Power Power Management ICs Voltage Regulators & Voltage Controllers Switching Controllers
عنوان ویژگی مقدار
Brand National Semiconductor
Package TSSOP-14
ارسال نظر جدید