6430  ریال
6310  ریال
  ریال

در انتظار خرید

نام قطعه
ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
نام کارخانه‌ای قطعه
ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
عنوان گروه
Sockets & Adapters
نام برند
CHINA
نام پکیج
Socket Adapter
نوع قطعه
اوریجینال
نوع بسته‌بندی
نامشخص
تعداد در بسته
0
تعداد در کارتن
0
حداقل تعداد
1
ضریب فروش
1
واحد
عدد
عنوان کامل گروه
Engineering Development Tools\Embedded Development Tools\Embedded Tools & Accessories\Sockets & Adapters
توضیحات
ADAPTER PLATE SO14 SOP14 TSSOP14 SSOP14 TO D ADAPTER PLATE SO14 SOP14 TSSOP14 MSOP SOIC SSOP14 TO DIP14
توضیحات فروش


عنوان ویژگی مقدار
Brand CHINA
Package Socket Adapter

تبدیل SMD به DIP مولتی14 پایه پکیج SOP : برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14پایه را

بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 14پایه پکیج SOIC :برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOIC از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14پایه را

بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 14پایه پکیج SO :برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SO از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14 پایه را بیرون

بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 14پایه پکیج SSOP :برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SSOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14پایه را

بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 14پایه پکیج TSSOP:برای تبدیل تراشه هایی با پکیج TSSOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 14پایه پکیج SOW :برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOW از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14پایه را

بیرون بکشد.